Kinderopvang als voorbereiding op de basisschool

De overgang naar de basisschool is een mijlpaal voor zowel ouders als kinderen. Het betekent een grote stap in het leven van je kind. Niet alleen voor het kind gaat er veel veranderen, ook voor jou als ouder verandert er veel. De kinderopvang kan ook een fijne voorbereiding zijn op de basisschool.

Voorbereiding op de basisschool

Op het kinderdagverblijf maken de kinderen al kennis met vaardigheden die ze ook op de basisschool krijgen. Denk aan tekenen, knutselen, lezen, tellen en letters leren. Dit biedt een basis die ze mee kunnen nemen naar de basisschool.

Sociale & emotionele ontwikkeling

Kinderen maken op de basisschool ook sociale en emotionele groei door. Kinderopvang speelt hierbij een belangrijke rol. Het helpt bij het ontwikkelen van vaardigheden zoals samenwerken, communiceren en empathie tonen. Het vormt een plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en kunnen groeien in zelfvertrouwen, wat een fijne basis is voor de basisschool.

Routines en structuur

Structuur en routines zijn een vast onderdeel van de kinderopvang. Bij Devi Kids hebben we vaste tijden voor maaltijden, slaapmomenten en activiteiten. Dit biedt kinderen rust en regelmaat. Dit maakt de overgang naar de basisschool ook gemakkelijker, omdat het een voortzetting is van wat ze al kennen.

Overdracht van informatie

Als je kind van Devi Kids naar de basisschool gaat, vindt er een warme overdracht plaats. Hierin geven de leidsters van het kinderdagverblijf informatie aan de juffen en meesters van de basisschool. Zo is de school op de hoogte van de individuele ontwikkelingsbehoeften van je kind. Dit zorgt voor een goede start op de nieuwe school.

Kinderopvang speelt een belangrijke rol bij het helpen van kinderen om de overgang naar de basisschool soepel te laten verlopen. Het bevordert vaardigheden zoals samenwerken met andere kinderen en het ontwikkelen van een ritme en regelmaat, wat allemaal bijdraagt aan het vergemakkelijken van deze overgang.

Ben je benieuwd naar Devi Kids, kom gerust eens langs en plan een rondleiding in!

Delen:

Ook leuk om te lezen