Beleid & Kwaliteit

Ontdek de locaties van Devi Kids

Pedagogisch beleid

In ons pedagogisch beleid staat beschreven wat de pedagogische visie van  Devi Kids is en hoe de pedagogisch medewerkers in de dagelijkse praktijk handelen.

Voorwaarde voor het pedagogisch handelen zijn de vier pedagogische basisdoelen die genoemd worden in de Wet Kinderopvang. Deze vier pedagogische opvoedingsdoelen hebben betrekking op emotionele veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie en de overdracht van waarden en normen. Het pedagogisch beleid vermeldt tevens de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep, en bij welke (spel)activiteiten kinderen hun groepsruimte verlaten. 

Ons pedagogisch beleid is in te zien op aanvraag bij de desbetreffende locatie.

Beleid veiligheid & gezondheid

In ons veiligheid en gezondheidsbeleid staat beschreven hoe wij de veiligheid en gezondheidsrisico’s van de kinderen en medewerkers waarborgen. Het tot stand brengen van gedegen en verantwoord veiligheid en gezondheidsmanagement binnen onze organisatie moet er voor zorgen dat alle betrokkenen veiligheid en gezondheidsrisico’s onderkennen. Wij maken bij de totstandkoming van een goed beleid gebruik van de veiligheidsmanagement methode van Stichting Consument en Veiligheid en de methode gezondheidsmanagement van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) en . Bij deze methodes staan de medewerkers, kinderen en ouders centraal.

Ons beleid veiligheid en gezondheid is in te zien op aanvraag bij de desbetreffende locatie.

 

Devi Sonsbeeck
Kinderen staan centraal bij Devi Kids

Inspectierapporten GGD

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) kan je onze locaties terugvinden. Dit betekent dat wij voldoen aan alle kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. In dit register kan je per locatie al onze gegevens vinden, inclusief de inspectierapporten van de GGD. Jaarlijks worden alle locaties gecontroleerd middels een onaangekondigde inspectie van een GGD-inspecteur. Hieronder vind je per locatie een link met de LRK registratie en bijbehorende GGD rapporten.